• نمایش همه
  • پروژه‌های عمرانی
  • پروژه‌های غیر عمرانی

نوسازی(کانون فرهنگی رضوان‌شهر)

مارس 6, 2024
نوسازی-کانون فرهنگی رضوان‌شهر پروژه کانون فرهنگی سیدالشهدا سازمان اداره کل نوسازی و تجهیز  مدارس استان یزد شرح تکمیل کانون تاریخ ...ادامه مطلب

خوابگاه نسترن

ژوئن 10, 2017
خوابگاه نسترن پروژه تعمیر و اصلاح و بازسازی سازمان دانشگاه یزد شرح خوابگاه نسترن تاریخ 1399/04/23     محل اجرا استان ...ادامه مطلب

اسکلت فهرج

ژانویه 13, 2024
اسکلت فهرج پروژه لورم ایپسوم سازمان لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن شرح لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم ...ادامه مطلب

تجاری‌های اداره مسکن

مارس 6, 2024
تجاری‌های اداره مسکن پروژه 5واحد تجاری سازمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد شرح احداث تاریخ 1393/12/16 محل اجرا ...ادامه مطلب

چادر ملو

ژوئن 10, 2017
چادرملو پروژه آراسنگی میدان ورود مجتمع صنعتی چادرملو سازمان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شرح آراستگی میدان تاریخ 1400/08/22     ...ادامه مطلب

ساختمان اداره راه و شهرسازی

مارس 6, 2024
ساختمان اداره راه و شهرسازی پروژه ساختمان اداره راه و شهرسازی سازمان اداره کل شرح تخریب و ساخت سرویس بهداشتی ...ادامه مطلب

کوریدور اداره مسکن

مارس 6, 2024
کوریدور اداره مسکن پروژه متن ساختگی سازمان ؟؟؟ شرح محوطه سازی تاریخ ؟؟؟ محل اجرا ؟؟؟ پروژه؟؟؟؟سازمانشرحمحوطه سازیتاریخمحل اجرا ...ادامه مطلب